Intro

NKU Dialog‘s formål er gennem coaching at skabe dialog og forståelse mellem ledelse og medarbejdere. Synlig og vedholdende fokus skaber et trygt arbejdsmiljø og reducerer sygefravær.

Hvad tilbyder NKU Dialog:

Vi skaber trivsel på arbejdspladsen. 

Mental Indicator

Mental Indicator

Vi hjælper jeres virksomhed med brobygning og  udvikling af en politik på det mentale område. Vi skaber debat og daglig dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø og via vores Mental Indicator forebygges samarbejdsmæssige udfordringer, mobning og stress med højere velfærd og øget fremmødeprocent til følge.

Nytænkning gennem Kultur som skaber Udvikling i virksomheden og hos dens medarbejdere, dette til glæde for bundlinje såvel som familie og samfund.  

Nytænkning kan være din målestok for, hvor glad du er for dit arbejde. For mig er nytænkning og kreativitet tæt forbundet med arbejdsglæde, som skabes ved indholdsrigt arbejde og et godt kollegialt forhold på arbejdspladsen som udspringer af den

Kultur som ledelsen har skabt grundlag for gennem deres ledelsesstil. Kulturen på arbejdspladsen er hjørnestenen, hvorom alt vokser. Hvis den er rund, tydelig og stabil og tryghedsskabende, kan udfordringer mødes med gejst og fællesskab i en

Udvikling som skaber grobund for vækst, kreativitet, initiativ og forandringsparathed. Skal vi følge det tempo vores omgivelser forandrer sig i, er det vigtigt at vi er trygge ved hinanden og tør give ansvar og know how fra os. Alle kan ikke vide alt, men sammen ved vi mere. Gennem tryghed skabes selvværd, det selvværd som giver os modet til at dele vores viden med vore kollegaer.